Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Đại lý bơm chìm nước thải HCP Đài Loan chính hãng giá tốt nhất
bom chim hcp af 55 75Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-55 7.5HP
42.287.000
bom chim hcp af 55 75Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-75 10HP
51.081.000
bom chim hcp af 610 615 620Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-610 10HP
63.805.000
bom chim hcp af 610 615 620Bơm chìm nước thải có cánh khuấy rác HCP AFG-615 15HP
89.345.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 50AL21.5 2HP 220V
10.890.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 50AL22.2 3HP 220V
12.527.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL21.5 2HP 220V
11.479.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL22.2 3HP 220V
12.976.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 50AL21.5 2HP
10.291.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 50AL22.2 3HP
11.928.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL21.5 2HP
10.980.000
bom chim hcp 80al21Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL22.2 3HP
12.527.000
bom chim hcp 80al23Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL23.7A 5HP
17.598.000
bom chim hcp 80al23Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL25.5 10HP
29.535.000
bom chim hcp 100al25Bơm chìm nước thải gang HCP 100AL25.5 7.5HP
29.535.000
bom chim hcp 80al23Bơm chìm nước thải gang HCP 80AL27.5 10HP
34.232.000
bom chim hcp 100al25Bơm chìm nước thải gang HCP 100AL27.5 10HP
34.232.000
bom chim nuoc thai hcp model a23Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SS-05A 0.5HP 220V
8.944.000
bom chim nuoc thai hcp model a23Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SS-21A 1HP 220V
11.928.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 05au 21auBơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-0.5AU 0.5HP 220V
8.944.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 05au 21auBơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-21AU 1HP 220V
11.928.000
bom chim nuoc thai hcp model a23Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SS-05A 0.5HP
8.944.000
bom chim nuoc thai hcp model a23Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SS-21A 1HP
11.928.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 05au 21auBơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-0.5AU 0.5HP
8.944.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 32 33Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-32P/U 2HP
20.881.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 32 33Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-33P/U 3HP
22.968.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP SF-35U 5HP
27.131.000


bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFU21.5 2HP
20.881.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFU22.2 3HP
22.968.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFU23.7 5HP
27.131.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 100SFP25.5 7.5 HP
58.593.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 100SFP25.5 7.5 HP
62.495.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 100SFP25.5 7.5HP
20.881.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFP22.2 3HP
22.968.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFP23.7 5HP
27.131.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 100SFP25.5 7.5HP
58.593.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 80SFP27.5 10HP
62.495.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp sf 35Bơm chìm nước thải rác Inox HCP 100SFP27.5 10HP
62.495.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.0 1.2HP 220V
12.162.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.5 2HP 220V
17.682.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF22.2 3HP 220V
19.272.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.0 1.2HP
11.601.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF21.5 2HP
16.999.000
bom chim hcp 32gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 32GF22.2 3HP
18.524.000
bom chim hcp 50gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 50GF22.2 3HP
23.089.000
bom chim hcp 50gfBơm chìm nước thải cắt rác HCP 50GF23.7 5HP
26.064.000
bom chim hcp as 215Bơm hố móng xây dựng HCP AS-215 1.5HP 220V
11.273.000
bom chim hcp as 32a 33aBơm hố móng xây dựng HCP AS-32A 2HP 220V
16.700.000
bom chim hcp as 32a 33aBơm hố móng xây dựng HCP AS-33A 3HP 220V
18.346.000
bom chim hcp as 215Bơm hố móng xây dựng HCP AS-215 1.5HP
10.740.000
bom chim hcp as 32a 33aBơm hố móng xây dựng HCP AS-33A 3HP
17.298.000
bom chim hcp as 35Bơm hố móng xây dựng HCP AS-35 5HP
21.621.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 50ASH21.5 2HP
16.840.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 50ASH22.2 3HP
18.243.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASN21.5 2HP
17.775.000


as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASN22.2 3HP
17.775.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 50ASH21.5 2HP
15.839.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 50ASH22.2 3HP
17.308.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASN21.5 2HP
15.165.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASN22.2 3HP
16.653.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASN23.7 5HP
20.535.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 80ASH25.5 7.5HP
39.387.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 100ASL23.7 5HP
21.209.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 100ASN25.5 7.5HP
37.983.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 100ASN27.5 10HP
40.266.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 150ASL25.5 7.5HP
40.416.000
as bom chim ho mong xay dung hcpBơm hố móng xây dựng HCP 150ASL27.5 10HP
44.298.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP AG-32 2HP 220V
22.369.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP AG-33 3HP 220V
23.866.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP AG-32 2HP
21.331.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP AG-33 3HP
22.818.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP AG-35 5HP
27.290.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 80AGN21.5 2HP
23.398.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 80AGN22.2 3HP
25.194.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 80AGN23.7 5HP
29.938.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 80AGH25.5 7.5HP
53.832.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 100AGN25.5 7.5HP
52.026.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 100AGN27.5 10HP
54.814.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 150AGL25.5 7.5HP
53.981.000
ag bom chim ho mong khuay tron hcpBơm chìm hố móng khuấy trộn HCP 150AGL27.5 10HP
56.694.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 63Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-305A 0.5HP
9.393.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 63Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-41A 1HP
10.141.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 63Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-62A 2HP
16.185.000


bom nuoc thai sach thong dung hcp l 63Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-63A 3HP
16.784.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 200a 250aMáy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-200A 7.5HP
33.558.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 200a 250aMáy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-250A 10HP
43.625.000
bom nuoc thai sach thong dung hcp l 300a 1220Máy bơm chìm lưu lượng lớn HCP L-300A 15HP
67.116.000
bom chim hcp ic 215Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-215 1.5HP 220V
9.543.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-32B 2HP 220V
11.928.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-33B 3HP 220V
12.527.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 3'' 3HP 220V
12.527.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 4'' 3HP 220V
12.826.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 3.5'' 3HP 220V
12.527.000
bom chim hcp ic 215Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-215 1.5HP
8.804.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-32B 2HP
11.039.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-33B 3HP
11.479.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 3'' 3HP
11.479.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 3.5'' 3HP
11.479.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-43B 4'' 3HP
11.881.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-45B 3.5'' 3HP
13.425.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-48 7.5HP
34.905.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-68 7.5HP
36.150.000
bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-410 10HP
37.590.000


bom chim hcp ic 32a 33a 43a 45Máy bơm chìm tưới tiêu thủy sản HCP IC-610 10HP
42.951.000